Vše o nákupu Reklamace

Reklamace

Reklamace mechanického poškození

Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak zjevně poškozená.

Zákazník je povinen zajistit při převzetí zásilky provedení kontroly, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, odpovídá zákazník za to, aby tato skutečnost byla oznámena řidiči a ten musí provést zápis o poškození obalu.

Zákazník je povinen zajistit oznámení skrytého poškození zásilky (poškození obsahu) zasílateli bez odkladu, IHNED PO PŘEVZETÍ ZÁSILKY, kdy byla zásilka doručena, a provést zápis o škodě. Zákazník je povinen doložit zasílateli povahu a rozsah škody na zásilce poskytnutím obrazové fotodokumentace viz. níže.

POZDĚJŠÍ REKLAMACE (bez sepsaného zápisu o škodě) NENÍ MOŽNÉ UZNAT!

Zasílatel má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečně ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je příkazce povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.

Jak postupovat v případě reklamace

Nafoťte poškozené zboží - vadu jak nejlépe umíte. Vyfoťte také obal - krabici ve kterém bylo zboží zasláno a to i s případnou vystýlkou atp. Na obalu by měl být nápis Pozor křehké popř. Pozor sklo, ten vyfoťte teké. Fotodokumentaci s popisem události zašlete na adresu venta1@email.cz. Vaši reklamaci budeme neprodleně řešit.

 

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovní dny na tel. 606 675 710

Děkujeme

Kolektiv VENTA