Novinky & aktuality Kotlíková dotace 2020

Kotlíková dotace 2020

Prioritní osa 2.1

 • Alokace: 3,125 mld Kč celá ČR

Příjemci podpory:

 • Krajské úřady, obce a města žádají o dotaci od SFŽP
 • Fyzické osoby - po vyhlášení výzvy daným krajským úřadem žádají o dotaci na krajském úřadě

Podpořené zdroje a výše dotace:

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Bonusy:

 • Prioritní oblasti - bonus 7500 Kč
 • Kombinace s programem Nová zelená úsporám - bonus až 20 000 Kč

Uznatelné náklady:

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Podmínky poskytnutí podpory:

 • Dotace jsou určeny pouze majitelům rodinných domů.
 • Rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva.

Povinné doklady k podání žádosti

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory

Financování investice

Pro domácnosti ve vybraných krajích (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) je připraven program bezúročných půjček na výměnu kotlů. Domácnosti si budou moci požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, ze které výměnu zaplatí. Prostředky poskytuje obcím Státní fond životního prostředí od 6.2. do 29.11.2019. K dispozici je 740 milionů Kč.