Novinky & aktuality Kotlíková dotace 2019

Kotlíková dotace 2019

Chcete získat dotace na nový kotel a nevíte si rady? Buďte bez obav. Vše vyřídíme za Vás.

Základní informace o kotlíkových dotacích

Kdo může získat dotaci?

 • každý občan vlastnící rodinný dům nebo bytový dům do 3 bytových jednotek

Kolik můžete získat?

 • maximálně 127 500Kč pro jednoho žadatele (Máte možnost získat dotaci ve výši 70 – 85 % z maximální částky 150 tis. Kč na výměnu kotle)

Na co můžete získat dotace?

 • podpořené kotle na uhlí a biomasu musí splňovat parametry Ekodesignu (přísnější než 5. třída), v nabídce máme celou řadu kotlů, splňujících Ekodesign

Jak Vám můžeme pomoci?

1. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti o kotlíkovou dotaci a podáním žádosti na krajský úřad

2. Zprostředkujeme energetického specialistu, jehož posudek a podpis musí být přiložen k žádosti o dotace

3. Pomůžeme Vám při zpracování dokumentace k proplacení žádosti o dotaci


Prioritní osa 2.1

 • Alokace: 3 mld Kč celá ČR

Podpořené zdroje a výše dotace:

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Bonusy:

 • Prioritní oblasti - bonus 7500 Kč
 • Kombinace s programem Nová zelená úsporám - bonus až 20 000 Kč
 •  

Uznatelné náklady:

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Podmínky poskytnutí podpory:

- Dotace jsou určeny pouze majitelům rodinných domů.

- Rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva.

Povinné doklady k podání žádosti

- Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.

- Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.

- Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.

- Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory

Financování investice

Pro domácnosti ve vybraných krajích (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) je připraven program bezúročných půjček na výměnu kotlů. Domácnosti si budou moci požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, ze které výměnu zaplatí. Prostředky poskytuje obcím Státní fond životního prostředí od 6.2. do 29.11.2019. K dispozici je 740 milionů Kč.