Novinky & aktuality Desatero zásad při výběru kotle Benekov

Desatero zásad při výběru kotle Benekov

Vážení zákazníci,

investice do nové kotelny vybavené kotlem na tuhá paliva s automatickým režimem může přinést významné úspory nákladů na vytápění nemovitostí. Kotel je pouze část nové topné soustavy. Pokud má být investice skutečným přínosem, je nutné pečlivě zvolit výkon zdroje, druh řídící jednotky a vybrat vhodné řešení topné soustavy. BENEKOV nabízí ucelený koncept tzv. ENERGETICKY ÚSPORNÉ KOTELNY, která je navržena tak, aby minimalizovala 3 hlavní nákladové položky spojené s provozem topné soustavy.

Jsou to:

 • reálná účinnost zdroje
 • spotřeba elektřiny
 • spotřeba času na obsluhu 

Jaké výhody získáte s kotlem Benekov?

 • Ekvitermní regulace na řídících jednotkách Siemens – šetří až 15 % nákladů na palivo v přechodovém období.
 • Modulace spalování na řídících jednotkách Siemens – šetří až 5 % nákladů na palivo.
 • Vertikální výměníky – zanášejí se podstatně pomaleji než horizontální. Stačí je čistit až 6 x méně často. Mají obecně vyšší provozní účinnost.
 • Internetové napojení řídící jednotky Siemens Climatix 2 - umožňuje kompletní ovládání řídící jednotky přes vzdálený přístup.
 • Řídící jednotky Siemens umožňují u kotlů řady C v budoucnu doplnit automatické čištění výměníku nebo automatické odpopelnění.
 • Kotle BENEKOV řady C, R, S certifikované na uhlí i pelety splňují parametry pro zařazení do skupiny tzv. „nízkoemisních spalovacích zdrojů“.
 • Benekov zajišťuje v ČR servis přes síť více než 80 servisních center.

Proč se zabývat investicí do nového automatického kotle Benekov?

 • Přechodem z plynu na uhlí lze ušetřit až 60 % nákladů na topení.
 • Přechodem z elektřiny na uhlí lze ušetřit až 75 % nákladů na topení.
 • Přechodem z ručního kotle na topení uhlím v automatickém režimu lze ušetřit ročně až 180 hodin času.
 • Benekov nenabízí pouze kotle, dodává komplexní řešení formou Energeticky úsporné kotelny.

Desatero zásad při výběru automatického kotle Benekov:

1) Výběr proškolené firmy s platným certifikátem pro instalaci kotle

2) Zjištění tepelných ztrát ze zpracovaného projektu vytápění, event. zpracování projektu

3) Odhad tepelných ztrát v případě, že není zpracován projekt vytápění

Klasický dům bez zateplení: 

 • cca 140 m2 vytápěné obytné plochy = 14 kW
 • cca 200 m2 vytápěné obytné plochy = 20 kW
 • cca 250 m2 vytápěné obytné plochy = 25 kW

Klasický dům zateplený:

 • cca 160 m2 vytápěné obytné plochy = 14 kW
 • cca 230 m2 vytápěné obytné plochy = 20 kW
 • cca 290 m2 vytápěné obytné plochy = 25 kW

4) Výběr druhu paliva:

 • Hnědé uhlí Ořech 2
 • Dřevní pelety

5) Výběr řídící jednotky:

 • BENEKOV EM 250 (bez modulace výkonu)
 • BENEKOV EM 800 R3 (ekviterma)
 • Siemens Climatix Premium (ekviterma, modulace výkonu)
 • Siemens Climatix 2 (ekviterma, modulace výkonu, internet)

6) Výběr hydraulického zapojení dle řídící jednotky (Pakety, Technické podklady…)

7) Výběr typu automatického kotle: