Fotovoltaické elektrárny

V roce 2018 jsme spojili síly s obchodním partnerem specializovaným na projekci a dodávky služeb a zařízení v oblasti solárních energií a vytvořili jsme společně novou koncepci BENEKOV ESCO. Její součástí je nabídka kompletní služeb úspor energií pro rodinné domy, obce nebo firmy. Klíčové je spojení technologie výroby tepla (z automatických kotlů na uhlí a pelety) s technologií výroby elektřiny z FVE. Nejsme „zelení fanatici“ a domníváme se, že energie Slunce nemá být v naší geografické poloze základní prvek energetiky, ale jeho doplněk. Vnímáme současný enormní tlak v EU na podporu obnovitelných zdrojů, která vede k masivní dotační podpoře instalací fotovoltaiky. To zcela mění situaci na trhu. Kdo si dnes dokáže vyřídit dotaci na instalaci dobře naprojektované kombinace výroby tepla a elektřiny, má šanci ušetřit výrazné provozní náklady. To se týká jak majitelů rodinných domů, tak i provozovatelů velkých budov, například škol nebo výrobních hal.  S ohledem na probíhající rychlý růst cen elektřiny a očekávaný skokový nárůst v roce 2022 považujeme fotovoltaiku při využití dotací za ekonomicky mimořádně zajímavé řešení. Ve spolupráci s BENEKOV ESCO partnery nabízíme majitelům nebo provozovatelům nemovitostí realizace úspor energií s rychlou dobou návratnosti investice. U větších objektů standardně pomáháme s řešením tzv. EPC projektů.

Ze zkušeností víme, že na trhu FV elektráren v ČR se v letech 2017 až 2019 prosadila řada firem, které nabízejí takové technické řešení, u kterého nelze dosáhnout žádnou dobu návratnosti. Nadšení pro „zelenou energii“ může být pro některé zákazníky dostatečnou motivací k pořízení FVE, my však sázíme na to, že pro skutečně masivní prosazení této technologie je nutno navrhovat takovou kombinaci prvků FVE, která se vrátí nejenom při teoretickém výpočtu na papíře, ale i v reálném provozu.

Investorům do FVE nabízíme:

FVE BENEKOV nabízí tuto unikátní kombinaci technických prvků:

Proč dnes investovat do FV elektrárny?

Proč investovat do FV elektrárny BENEKOV?

Více info zde: https://fotovoltaika.venta.cz/